DISCLAIMER EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees vooraf aan deze disclaimer de FAQ. Hierin worden veel gestelde vragen beantwoord over CoolSculpting en kun je lezen of het een geschikte methode voor je is.

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door deze site te bezoeken en te bekijken, accepteer je de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. De site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

GEEN VERVANGING VOOR MEDISCH ADVIES

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies of een instructie op het juiste gebruik van de producten of diensten aangeboden door de CoolSculpting Kliniek. Patiënten moeten zelf hun arts of gekwalificeerde zorgverlener raadplegen over medische aandoeningen of behandelingen.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Deze website en alle content, materialen, informatie, producten en diensten genoemd op de website, zijn zonder enige garantie. De CoolSculpting Kliniek en haar relaties verwerpen alle garantie, expliciet, impliciet, of wettelijk, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of overtredingen. De CoolSculpting Kliniek geeft geen garanties of verklaringen met betrekkingen tot gebruik, geldigheid, nauwkeurigheid, gangbaarheid, betrouwbaarheid van, of de resultaten van onze producten of diensten. De CoolSculpting Kliniek geeft geen garantie of neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website of enige informatie gepubliceerd op onze website.

Je bent er volledig mee akkoord en begrijpt dat onder geen beding Cool Klinieken Nederland, De CoolSculpting Kliniek, haar relaties of een van haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte, incidentele, bijzondere of strafbare verliezen of schade als gevolg van of in verband met het gebruik van of het toevertrouwen van informatie aan deze website, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van inkomsten of winst, goodwill, gebruikersgegevens of andere immateriële schade en/of verliezen.

FDA-APPROVAL

De CoolSculpting-methode beschikt over een FDA-approval én het European CE Mark. Dat wil zeggen dat onafhankelijk klinisch onderzoek aantoont dat een behandeling doet wat deze belooft. Goedkeuring door de FDA is een waarborg dat een behandeling werkt, resultaat oplevert én veilig is: de definitieve verwijdering van vetcellen zonder operatie, zonder injecties, zonder verdoving en zonder lange herstelperiode. Gemiddeld verdwijnt 20 tot 30% van de vetcellen al na één behandeling.
Referenties totstandkoming FDA-goedkeuring, Verdere toelichting kun je verder lezen via deze link:

GEBRUIK VAN DE SITE

Deze website is gemaakt door de CoolSculpting Kliniek en die onderhoudt deze website als een service aan het publiek.
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om die zo snel mogelijk te corrigeren.

Deze website is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de CoolSculpting Kliniek en onze producten en diensten. Neem even de tijd om zorgvuldig de volgende voorwaarden en condities van het gebruik door te nemen. Toegang tot en gebruik van deze website is op eigen risico en onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, en de volgende voorwaarden. De CoolSculpting Kliniek behoudt zich het recht voor om bij te werken of deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle materialen gepost op de website van De CoolSculpting Kliniek zijn geldig vanaf de datum geplaatst. De CoolSculpting Kliniek wijst uitdrukkelijk elke verplichting om dergelijke informatie te actualiseren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de privacy.
Wij bieden daarbij de volgende garanties:

De site van de CoolSculpting Kliniek maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. We verzamelen geen persoonlijke gegevens door het gebruik van cookies en alle cookies vervallen wanneer je onze site verlaat.

AUTEURS- EN MERKENRECHT

De gehele inhoud opgenomen op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, vormgeving, beelden, audio- of videoclips, interfaces of code en de selectie en regelingen daarvan (de “Inhoud”) zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Zeltiq en de CoolSculpting Kliniek. Tenzij anders dan uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld, mag de inhoud niet worden gereproduceerd, gedownload, verspreid, gewijzigd, hergebruikt, getoond, geplaatst op andere websites zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de CoolSculpting Kliniek.

HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Op of via de site wordt met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en we kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen jou en de CoolSculpting Kliniek met betrekking tot je toegang tot en/of het gebruik van deze website.